VELKOMMEN TIL LOGOPED ZAHL

Logoped Zahl (Lierlogopeden og Logopedenonline) er en del av et AS (Discover testservice) som drives av Anne-Guro Zahl. Jeg har masterutdanning i logopedi og jobber som privatpraktiserende logoped. Kontoret mitt ligger i Asker sentrum hvor jeg tar imot klienter fra Lier, Asker, Bærum, Drammen, Røyken, Sande, Oslo og omegn. Jeg reiser ikke ut for behandling, annet enn veiledning. Jeg tilbyr online timer i de tilfellene dette vil være aktuelt. En dag i uken tar jeg imot klienter på Spikkestad.

«En logoped jobber gjennom undervisning og behandling for å hjelpe mennesker som har vansker med tale, språk, språklige symboluttrykk, stemme eller svelging».

Jeg tilbyr enkelttimer innenfor språk/uttale, stemme, stamming, dyspraksi, afasi, Parkinsons og andre nevrologiske sykdommer, samt veiledning for familie, barnehager, skoler og andre tilknyttet klienten. I tillegg har jeg ukentlige grupper med stemmetrening for personer med Parkinsons. Jeg tilbyr også kurs og foredrag innen ulike felt, og arrangerer fagkvelder for pårørende.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du skal gå fram for å få tak i privat logoped, se nye klienter.

Logoped Zahl

Det er stengt for kommentarer.