Om meg

Logoped Anne-Guro Zahl

 Min bakgrunn    

Jeg utdannet meg til logoped da jeg fikk en sønn som strevde med språket og ikke fikk den hjelpen han trengte. Jeg har derfor erfaring som mor til en gutt med språkvansker/dyspraksi. Jeg har også erfaring som pårørende til en far med Parkinsons sykdom, noe som har gjort at jeg har spesialisert med innen dette feltet. På grunn av dette, er jeg også opptatt av pårørende og kontakten med dem.                       

Utdanning
Førskolelærer:
Dronning Mauds Minnes høgskole, 1995

Logoped:
Master i spesialpedagogikk, med fordypning i logopedi, UiO,
institutt for spesialpedagogikk (ISP), 2007

Masteroppgave: «Dyspraksi og språkvansker – en kartlegging av dyspraktiske symptomer hos barn med spesifikke språkvansker i Norge».

Sertifiseringer
WISC/WIPPSI/WAIS, 2006
Reynell, 2006
Logos, 2008
Lidcombe, 2009
Oral-Motor Therapy Level 1, 2009
TheNuffieldDyspraxiaProgramme, 2012
LSVT-LOUD, 2012
Celf-4, 2016
MDTP, The McNeill Dysphagia Therapy Program, 2016
PLVT/ ParkinsonNet sertifisering, 2018
Train the trainer curriculum, ParkinsonNet, 2019
RGM, Ronnie Gardiner Method, 2022/2023

Kurs
IQoro, 2017
2nd Parkinson School, London, 2018
Skillslab ParkinsonNet Radboud, Nijmegen, 2018
3rd Parkinson School, Praha, 2019
World Parkinson Congress, Kyoto, 2019
Skillslab ParkinsonNet Radboud, Nijmegen, 2019
Ilo-konferanse, 2022
Ronnie Gardiner Metoden, 2022
ACT, acseptance and commitment therapy, 2023
Minimale par, 2023

Online kurs
Back to Basics:Foundations for CAS Intervention. 2020

Praksiserfaringer
Taleflytvansker: Statlig pedagogisk tjeneste (Statped) sør-øst Norge
Stemmevansker: Statlig pedagogisk tjeneste (Statped) sør-øst Norge
Språkvansker: Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) Bærum
Afasi: Vikersund Kurbad
Dyspraksi: The Nuffieldsenter, London

Relevant arbeidserfaring
Avdelingsleder, Myrsnibå barnehage, Klepp
Avdelingsleder, Trollstua barnehage, Asker
Avdelingsleder, Dimmi barnehage, Lier
Logoped, PPT Drammen kommune
Logoped, Bredtvet kompetansesenter, Statped
(team for taleflytvansker)
Privatpraktiserende logoped
Praksisveileder, Universistetet i Tromsø
Praksisveileder, NTNU, Trondheim
Prosjektarbeid med Asker kommune, Høyskolen i Sørøst Norge og Fram i fht Parkinsons.
Fagveileder logopedi i ParkinsonNet Oslo.

Det er stengt for kommentarer.