Priser

Jeg har RTV-avtale med HELFO. Helfo dekker da tjenester der de har godkjent dette. Jeg følger Rikstrygdeverkets takster. Full godtgjørelse er godtgjørelse etter veiledende honorartakster fastsatt av Norsk Logopedlag.

Takst A1: undersøkelse/utredning kr 1594,-
Takst A2: behandling 45 minutter: kr 798,-
Takst A3: behandling 60 minutter: kr 1057,-
Takst A4a: gruppebehandling på inntil 5 personer, 90 minutter: kr 1539,-
Takst A4b: tillegg per person i gruppa: 16,-
Takst A5a: møtegodtgjørelse med reisetid, 30 minutter: kr 331,-
Takst A5b: tidsbruk utover 30 minutter i møte: 331,-
Takst A6: telefonsamtale med fagpersoner: 64,-
Takst A7a: videokonsultasjon 45 minutter: 798,-
Takst A7b: videokonsultasjon 60 minutter: 1057,-
Takst A7c: veiledning over telefon/video: 264,-

(Prisene er oppdatert fra 1 januar 2021)

For de som ikke får tjenesten dekket av Helfo, har jeg betalingsterminal hvor man betaler for hver time.

Takster

Timene kan enkelte ganger avlyses pga kurs o.a- dette vil det i tilfellet bli gitt beskjed om i god tid. Det vil kunne forekomme endringer i tid for timene, spesielt i oppstart av nytt skoleår.

Det er stengt for kommentarer.