Priser

Jeg har RTV-avtale med HELFO. Helfo dekker da tjenester der de har godkjent dette. Jeg følger Rikstrygdeverkets takster. Full godtgjørelse er godtgjørelse etter veiledende honorartakster fastsatt av Norsk Logopedlag.

Takst A1a: undersøkelse/utredning kr 635,-
Takst A1b: undersøkelse/utredning ut over 30 minutter kr 318,-
Takst A2a: behandling 30 minutter: kr 608,-
Takst A2b: behandling utover 30 minutter, per påbegynte 15 minutter: kr 305,-
Takst A3a: gruppebehandling på inntil 8 personer, 60 minutter: kr 1185,-
Takst A3b: tillegg per person i gruppa: 27,-
Takst A4a: behandling ipå inntil 8 personer, 90 minutter: kr 1775,-
Takst A4b: tillegg per person i gruppa: 27,-
Takst A5a: møtegodtgjørelse med reisetid, 30 minutter: kr 468,-
Takst A5b: tidsbruk utover 30 minutter per påbegynte 15 minutter i møte: 468,-
Takst A6: telefonsamtale med fagpersoner: 111,-
Takst A7a: videokonsultasjon 30 minutter: 608,-
Takst A7b: videokonsultasjon utover 30 minutter per påbegynte 15 minutter: 305,-
Takst A7c: veiledning over telefon/video: 306,-
Takst B10: tillegg for behandling i pasientens hjem: 150,-
Takst B1: Reisetillegg per kilometer: 10,-

(Prisene er oppdatert fra 1 juli 2023)

Takster

Timene kan enkelte ganger avlyses pga kurs o.a- dette vil det i tilfellet bli gitt beskjed om i god tid. Det vil kunne forekomme endringer i tid for timene, spesielt i oppstart av nytt skoleår.

Det er stengt for kommentarer.