Tilbud

Jeg jobber med direkte konsultasjoner med klientene (dvs fysisk til stede), men forbereder å tilby tjenester online. Dette er ikke per dags dato tillatt fra myndighetenes side, men jeg antar at det om litt åpnes for slike tilbud. Ta kontakt dersom dette er et ønsket tilbud, enten pga avstand eller andre praktiske årsaker. I utgangspunktet anbefaler jeg timer  hvor man er fysisk til stede, men i noen tilfeller, feks der vi trenger å møtes ofte, kan noen av timene tas online. Det er også et behov mange har nå, i disse korona-tider.

Områder jeg jobber med:

Det er stengt for kommentarer.