Ernæring og lærevansker

Vårt kosthold i dag er ikke det samme som kostholdet til våre tidligere generasjoner. I dag inneholder kostholdet større mengder omega 6 enn omega 3. Dette fordi kostholdet har økt mengde omega-6, samtidig som man har redusert mengde omega-3. Omega 3 fettsyrene er livsnødvendige, men blir tatt ut av ferdigprodusert mat for å øke holdbarheten. I stedet får vi i dag større grad mettet fett gjennom kosten, det sies at rundt 10 % av det fettet vi får i oss er mettet. Forekomsten av lærevansker i land hvor kosten i stor grad er ferdigprodusert er høyere enn i land hvor man lager maten selv og hvor man ikke har masseproduksjon av mat.

Hva er omega 3 og omega 6?
Omega 3 og omega 6 er to familier fettsyrer som er essensielle for kroppens fungering og som har fått navn etter hvor mange karbonatomer de har i enden av kjeden. Disse fettsyrene kan ikke bli produsert av kroppen og må derfor tilføres gjennom kosten vi spiser.
Det er spesielt to essensielle fettsyrer, LA (linolsyre) og ALA (alfa-linolsyre), som er viktige for kroppen. De trengs for at celler, vev og organer i kroppen skal fungere. For at kroppen skal kunne nyttegjøre seg av disse fettsyrene, må de omdannes til DHA og EPA. DHA (Docosahexaensyre) er kroppens mest fleksible fettmolekyl og finnes i de vitale organene: hjernen, øyets synsceller, i spermier og hjertets muskler. DHA er den fettsyren det finnes mest av i hjernen og hjernen kan ikke fungere uten denne. EPA (eicosapentaensyre) spiller en viktig rolle i kommunikasjonen mellom kroppens celler.

Betydning av omega-3
Dersom kroppen får for lite omega-3 og for mye omega-6, har den ikke annet valg enn å bruke det fettet som er ligner mest på det den mangler, da omega-6 molekylene. Men omega-6 molekylene er formet annerledes enn omega-3 molekylene. Det blir som å bygge en vegg med byggesteiner som ikke passer. Kjemien i membranene i og rundt nervecellene endrer seg og beskjedene mellom cellene blir forstyrret. Ingenting fungerer optimalt.
Det er viktig å få i seg de riktige omega-3 fettsyrene, som kan omdannes til DHA og EPA. Forskning viser at omega-3 fettsyrer gir mange generelle helsefordeler: fjerner stivhet, smerte og betennelser, reduserer risiko for brystkreft og forebygger Chrons sykdom, emphysema, kronisk bronkitt og astma. Fettsyrene hjelper også til å forebygge hjerteinfarkt og nye infarkt, redusere depresjon, motvirke inflammasjoner i kroppens blodkar, motvirke diabetes type 2, gir en smidig hud og er viktig for synet.

Barn med lærevansker
En rekke studier viser at riktig ernæring kan hjelpe barn med ulike typer lærevansker, spesielt ADHD, dysleksi og dyspraksi. Et av kjerneproblemene til disse barna ser ut til å være å omdanne fettsyrene LA og ALA til DHA og EPA. Dette fører til mangler av stoffer som trengs for en normal og effektiv kommunikasjon mellom cellene. Studier har vist at gutter med lavere mengde omega-3 i kroppen viste hyppigere symptomer som økt tørste, hyppig vannlating, tørr hud, hyppigere sinneanfall, problemer med å sovne og stå opp om morgenen, større lærevansker, lavere akademiske evner og dårligere evner i matematikk. Studier viser at tilførsel av DHA og EPA kan øke lese-og skriveforståelse, redusere hyperaktivitet hos barn med ADHD, samt redusere andre symptomer hos barn med ADHD, dysleksi og dyspraksi.

(Fritt oversatt fra «The remarkable nutritional treatment for ADHD, Dyslexia and Dyspraxia», Dr. Jacqueline Stordy and Malcolm Nicholl, 2014)

Det er stengt for kommentarer.