Stemmevansker

Stemmevansker kan oppstå p.g.a. sykdom, skade eller feilbruk / misbruk av stemmen. Det kan føre til forstyrrelser i stemme/taleapparatet og gi seg til uttrykk i form av stemmetretthet, hørbare stemmeavvik som heshet, svak stemme og helt eller delvis bortfall av stemmen.

Stemmebåndsknuter
Stemmebåndsknuter er hevelser på stemmebåndene som er plassert symmetrisk overfor hverandre. Knuter er ufarlige. Det er en vevsreaksjon som oppstår etter stor stemmebelastning som roping, skriking eller sang. På grunn av knutene blir stemmebåndslukket dårlig og luft lekker ut. Et kjennetegn ved stemmebåndsknuter er derfor en hes og luftfylt stemme. Knutene gir ikke noe smertefølelse. Personen kan likevel føle seg sliten i stemme og hals fordi stemmen må presses fram.

 Hos barn er stemmebåndsknuter ganske vanlig. Det er flest gutter som får dette. Hos gutter er det vanlig at knutene blir borte under puberteten grunnet anatomiske forandringer når strupen vokser (stemmeskiftet). Det viktigste rådet er å få barnet til å redusere mengden roping og skriking. Hos voksne er det stort sett kvinner som rammes. Behandling skjer hos logoped som gjennom øvelser forsøker å endre stemmebruk og eventuelt pust.

Polypper
Polypper er en betegnelse på en form for utvekster som oppstår på ett av stemmebåndene. Polypper er ufarlige. Det kan være flere årsaker til polypper. Polypper kan oppstå akutt etter en luftveisinfeksjon eller ha sammenheng med stemmemisbruk. Roping og skriking, hormonelle forhold og røyking er kjente årsaksfaktorer.
Behandlingen består ofte av en kombinasjon mellom kirurgi og stemmetrening hos logoped.

Sekundære stemmevansker
Stemmevansker kan også oppstå sekundært til andre sykdommer som Parkinsons sykdom, MS (Multippel sklerose), lungesykdommer og hjerneslag. Ved heshet som varer mer enn 2 uker bør en kontakte lege, dersom hesheten ikke skyldes forkjølelse.

Jeg er sertifisert LSVT-LOUD behandler og PLVT behandler, og tilbyr dette stemmetreningsopplegget for personer med Parkinsons sykdom og andre som kan dra nytte av det. Dette er et intensivt og spennende opplegg som har vist gode resultater for denne gruppen.

Stemmebehandling dekkes av rikstrygdeverket etter henvisning fra lege, helst øre-nese-halslege.

Det er stengt for kommentarer.